2009-10-24

Installation og konfigurering af Visual Studio 2010

View this post in english here: http://www.soerenlarsen.dk/wiki/InstallAndConfig

Introduktion


Dette er den første post i en serie af artikler om C#4.0. Jeg vil her starte med at introducere hvordan jeg har installeret Visual Studio og konfigureret det, så det kan anvendes til denne artikelserie.

Installation

Jeg har valgt at installere en Visual C# 2010 Beta 2 (VCS2010B2), som jeg vil anvende til lave kodeeksempler i. VCS2010B2 kan downloades her: http://www.microsoft.com/express/future/

Tilpasning


Da express versionerne af visual studio ikke har indbygget et unit test framework, har jeg også installeret NUnit. Nunit kan downloades som msi pakke her: http://www.nunit.org/index.php?p=download.

Den aktuelle version af NUnit (2.5.2) er ikke lavet så den understøtter C#4.0 har jeg ved hjælp af følgende beskrivelse ændret, således at den kan. (kilde: http://bit.ly/2j4u9U)

Find filen nunit-console.exe.config i %PROGRAMFILES%/nunit 2.5.2/bin/net-2.0 og tilføj følgende:

Under <configuration> tilføjes:

<startup>
 <requiredRuntime version="v4.0.20506" />
</startup>

og under <runtime> tilføjes:

<loadFromRemoteSources enabled="true" />


Jeg har desuden lavet en genvej til at køre unit tests direkte fra visual studio. Det første man skal gøre, er at aktivere expert settings under menuen tools->settings.
Herefter kan man under punktet tools->external tools oprette følgende:

Command: %PROGRAMFILES%\NUnit 2.5.2\bin\net-2.0\nunit-console.exe
Arguments: $(TargetName).dll /nologo /nodots
Initial directory: $(ProjectDir)/bin/release

Jeg har desuden lavet en genvejs tast, så jeg kan køre unit tests uden at skulle aktivere menuen:
Åben menuen punktet tools>options og find keyboard indstillinger under environmentHar har jeg fundet kommandoen Tools.ExternalCommand1, der refererer til det først oprettede eksterne værktøj. Ved at sætte markøren i feltet Press shortcut keys kan man så vælge den genvejs tast man ønsker og  her har jeg valgt Alt-R og derefter trykket på Assign.


Hello world


Så er det tid til at teste om det hele fungerer.

HelloWorldTest.cs

using NUnit.Framework;
using HelloWorldBLL;

namespace HelloWorldTest
{
  [TestFixture()]
  public class HelloWorldTest
  {
    [Test]
    public void WhenCallHallo_HelloWorldReturns()
    {
      string actual = HelloWorld.SayHallo();
      string expected = "Hello World";
      Assert.That(actual == expected);
    }
  }
}

HelloWorldBLL.cs

namespace HelloWorldBLL
{
  public class HelloWorld
  {
    public static string SayHallo()
    {
      return "Hello World";
    }
  }
}

Resultat

ProcessModel: Default  DomainUsage: Single
Execution Runtime: net-4.0.21006.1

Tests run: 1, Errors: 0, Failures: 0, Inconclusive: 0, Time: 0,082 seconds
 Not run: 0, Invalid: 0, Ignored: 0, Skipped: 0


Som det kan ses her, er det lykkedes at køre testen uden fejl, hvilket betyder at jeg nu kan begynde at arbejde med systemet.

Næste post

I næste post vil jeg kigge nærmere på en af de nye ting, som er en del af C#4.0, nemlig dynamic.

Ny blog

Jeg vil her på denne blog skrive om mine opstartserfaringer med Visual Studio 2010 og C#4.0