2009-11-07

Optionelle parametre i C#4.0

Introduktion

I den foregående blogpost har jeg skrevet om dynamics i C#4.0. I denne post vil jeg skrive om optionelle parametere og se på, hvordan de kan bruges - både i forhold til når man skal kommunikere med et api der indeholder metoder med optionelle parametre og når man vil bruge dem i sine egne metoder i C#

I denne post, har jeg udover nunit også anvendt moq til at lave kode eksempler. Jeg vil ikke komme nærmere ind på moq her, men det er et mocking framework der kan anvendes i kombination med et unittest framework, til at lave tests der ikke er afhængig af en bestemt implementering af logik.

Optionelle parametre

Optionelle parametre er en ting, som VB programmører har kunnet anvende i mange år. Helt enkelt gør det ud på, at man kan undlade parametre, hvis den metode man kalder har en defineret default værdi for parameteren.

Hvis man fx forestiller sig følgende interface til et api, der anvender optionelle parametre

public interface IApiFunctions
{
  void ApiFunction(int arg1, int arg2=1);
}

Så kan man som vist herunder, vælge at kalde metoden ApiFunction uden at angive en værdi for parameteren arg2

[Test]
public void GivenOnly1Paramter()
{
  var mock = new Moq.Mock<IApiFunctions>();
  IApiFunctions sut = mock.Object;

  Assert.DoesNotThrow(() => sut.ApiFunction(1));
}

Man kan selvfølgelig også angive begge parametrene, hvis man har behov for det

[Test]
public void GivenBothParamters()
{
  var mock = new Moq.Mock<IApiFunctions>();
  IApiFunctions sut = mock.Object;
  Assert.DoesNotThrow(() => sut.ApiFunction(1, 2));
}

Navngivne parametre

En anden mulighed som man også har, er at angive navnet på parametrene som man angiver. Hvis man forstiller sig at api'et indeholder endnu en metode der ligner den følgende

void ApiFunction2(int arg1, int arg2 = 1,string arg3="NaN");

Så kan man vælge at kalde den uden at angive arg2, ved at angive at det er arg3, som man

[Test]
public void UsingNamedParamters()
{
  var mock = new Moq.Mock<IApiFunctions>();
  IApiFunctions sut = mock.Object;
  Assert.DoesNotThrow(() => sut.ApiFunction2(1, arg3: "Mojn"));
}

Dynamics

Et lidt andet eksempel på optionelle parametre, som egentlig mere hører til under min sidste post om dynamics, er hvor man kalder en metode i et api, som har optionelle parametre. Jeg har som eksempel tilføjet følgende metode til det ironpython script, som jeg tidligere har anvendt.
def Add(arg1,arg2=2):
 return arg1+arg2
Som man kan se, så har denne metode en parameter arg2 som har en default værdi. Hvis jeg fx. prøver at kalde denne metode i en ironpython consol, så får jeg følgende resultat
IronPython 2.6 (2.6.10920.0) on .NET 2.0.50727.4200
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> def Add(arg1,arg2=2):
...   return arg1+arg2
...
>>> Add(3,1)
4
>>> Add(3)
5

Dvs at jeg kan kalde metoden, med 1 eller 2 parametre og få det forventede resultat. Hvis jeg forsøger at kalde metoden vha dynamics fra C#, får jeg som man kan se herunder samme resultat

[Test]
public void CanHandleOptionalParameterInIronPython()
{
  var py = Python.CreateRuntime();
  dynamic ironPython = py.UseFile("IronPythonFunctions.py");
  Assert.AreEqual(5, ironPython.Add(3));
}

[Test]
public void CanHandleOptionalParameterInIronPython()
{
  var py = Python.CreateRuntime();
  dynamic ironPython = py.UseFile("IronPythonFunctions.py");
  Assert.AreEqual(4, ironPython.Add(3,1));
}

Dvs at man via af dynamics kan udnytte andre sprogs mulighed for optionelle parametre.

Overloading

En anden situation, hvor man i nogen tilfælde, kan udnytte optionelle parametre, er når man laver 1 eller flere overloads af en metode, for at kunne kalde den uden at angive bestemte paramtere. Se fx. følgende klasse

class MethodOverloads
{
  public void DoStuff(int StuffID)
  {
    string name = "Stuff";
    DoStuff(StuffID, name);
  }

  public void DoStuff(int StuffID, string name)
  {
    double factor = 2;
    DoStuff(StuffID, name, factor);
  }

  public void DoStuff(int StuffID, string name, double factor)
  {
    /* DoStuff */
  }
}

Der er egentlig ikke noget i vejen med at lave ovenstående konstruktion af metoder, og med lidt kommentarer kunne man sagtens overskue hvilken af metoderne man skulle kalde. Men man kunne med optionelle parametre istedet skrive følgende

class MethodOverloads
{
  public void DoStuffAllInOne(int StuffID, string name="Stuff", double factor=2)
  {
    /* DoStuff */
  }
}

Her kan man med det samme, når man vil kalde metoden, se hvilke parametre man skal angive. Men det som den sidste løsning giver mulighed for, er at man også kan kalde metoden uden at angive parameteren name. For at kunne gøre dette i det klassiske eksempel, skulle man have lavet endnu en overload. Som man kan se i den følgende test, er der ingen forskel på, hvordan det ser ud når man kalder de to forskellige løsninger

[Test]
public void CallNormalMethod()
{
  MethodOverloads sut = new MethodOverloads();
  Assert.DoesNotThrow(() => sut.DoStuff(1));
  Assert.DoesNotThrow(() => sut.DoStuff(1,"Stuff"));
  Assert.DoesNotThrow(() => sut.DoStuff(1,"Stuff",2));
}

[Test]
public void CallAllInOneMethod()
{
  MethodOverloads sut = new MethodOverloads();exit()
  Assert.DoesNotThrow(() => sut.DoStuffAllInOne(1));
  Assert.DoesNotThrow(() => sut.DoStuffAllInOne(1, "Stuff"));
  Assert.DoesNotThrow(() => sut.DoStuffAllInOne(1, "Stuff", 2));
}

Der er sikkert mange meninger for og imod at bruge optionelle parametre, men det er ihverfald noget som der kan anvendes især, når man arbejder med ms office automation, hvor der typisk er mange optionelle parametre i de forskellige metoder i interfacet.

Næste post

I næste post vil jeg beskrive endnu en ny feature i C#4.0, eller dvs faktisk om to features nemlig Covariance og Contravariance.

2009-11-02

Dynamics i C#4.0

Introduktion

Dette er nummer 2 post i en række af artikler om C#4.0. I den første post, har jeg beskrevet, hvordan jeg har konfigureret visual studio 2010 beta 2 express, til at kunne lave kode eksempler. I denne post, vil jeg kigge nærmere på dynamics, som er en af de nye ting i C#4.0

Overblik

Den nye ved typen dynamic er, at instanser af denne type ikke bliver kontrolleret ved kompilering, men først i runtime. Se fx følgende anvendelse af en dynamic variabel

[TestFixture]
public class UseDynamicTest
{
  [Test]
  public void Dynamic_Property_Test()
  {
    UseDynamic sut = new UseDynamic();
    sut.DynamicObject = "Some String";
    sut.DynamicObject *= 4;
    Assert.AreEqual("Some string"*4,sut.DynamicObject);
  }
}

public class UseDynamic
{
  public dynamic DynamicObject { get; set; }
}

Her tildeler jeg først en streng til en dynamic variabel og bagefter forsøger jeg at gange strengen med 4. Dette får jeg ikke nogen kompile fejl ved. Hvis jeg derimod forsøger at udføre det samme direkte på strengen, som jeg har vist i assert'en, så får jeg som forventet med det samme en kompile fejl.

Hvis jeg ændrer min test så den kan kompilere

[Test]
public void Dynamic_Property_Test()
{
  UseDynamic sut = new UseDynamic();
  sut.DynamicObject = "Some String";
  sut.DynamicObject *= 4;
  Assert.AreEqual("Some string" + "Some string" + 
          "Some string" + "Some string",
          sut.DynamicObject); 
}

Får jeg følgende fejl, når jeg forsøger at afvikle testen:

1) Test Error : DynamicTest.UseDynamicTest.Dynamic_Property_Test
  Microsoft.CSharp.RuntimeBinder.RuntimeBinderException : Operator '*=' cannot be applied to operands of type 'string' and 'int'
  at CallSite.Target(Closure , CallSite , Object , Int32 )
  at System.Dynamic.UpdateDelegates.UpdateAndExecute2[T0,T1,TRet](CallSite site, T0 arg0, T1 arg1)
  at DynamicTest.UseDynamicTest.Dynamic_Property_Test()

Jeg kan derimod sagtens skrive og afvikle følgende
[Test]
public void Dynamic_Property_Test()
{
  UseDynamic sut = new UseDynamic();
  sut.DynamicObject = "Some String";
  Assert.IsTrue(sut.DynamicObject is string);
  sut.DynamicObject = 4;
  Assert.IsTrue(sut.DynamicObject is int);
  Assert.AreEqual(4, sut.DynamicObject);
}

Dvs at den dynamiske variabel først er en streng type og derefter en int type uden at jeg skal udføre nogen typecast.

Anvendelses områder

En af de steder, hvor man fremhæver brugen af dynamics, er i forhold til kald af metoder i dynamiske sprog som fx IronPython og IronRuby. Det lyder umiddelbart ikke noget, man kan bruge i .net verdenen, men da jeg først så, hvad det drejer som om - kunne jeg pludselig se en masse muligheder i det.

Jeg viser her et par eksempler på hvordan man kan kalde metoder i IronPython fra C#. For at kunne dette har jeg hentet IronPython 2.6 CTP for .NET 4.0 Beta 2. Der er i skrivende stund også en 2.6 Release Candidate 2, men den har jeg ikke kunne få til at fungere.

Her er først den python fil, som indeholder det script jeg gerne vil kalde:

# IronPythonFunctions.py
import sys;

# Class
class IronPythonFunctions:
 def __init__(self):
 pass;

 def Add(self,arg1,arg2):
 res=arg1+arg2
 print "Add {0} and {1} - Result is {2}".format(arg1,arg2,res)
 return res

# Factory method
def GetIronPythonFunctions():
 return IronPythonFunctions()

En kort forklaring til denne fil, er at den indeholder en klasse "IronPythonFunctions" med en metode "Add" der tager 2 parametre arg1 og arg2. Desuden indeholder filen en metode der returnerer en instans af klassen "IronPythonFunctions".

Jeg så lavet nogle forskellige test af denne klasse fra C#. For at kunne kalde IronPython fra C# har jeg tilføjet en reference til følgende filer fra IronPython 2.6 CTP for .NET 4.0 Beta 2:
IronPython.dll
IronPython.Modules.dll
Microsoft.Dynamic.dll
Microsoft.Scripting.dll
Microsoft.Scripting.Debugging.dll

Først har jeg testet om jeg kan få returneret en instans af IronPythonFunctions
[Test]
public void Can_Get_IronPythonFunctions_Instance()
{
  var py = Python.CreateRuntime();
  dynamic ironPython = py.UseFile("IronPythonFunctions.py");
  dynamic ironPythonFunctions = ironPython.GetIronPythonFunctions();
  Assert.IsNotNull(ironPythonFunctions);
}

Her efter har jeg testet en række forskellige kald af metoden Add på ironPythonFunctions instancen.
[Test]
public void Can_Add_Numbers()
{
  var py = Python.CreateRuntime();
  dynamic ironPython = py.UseFile("IronPythonFunctions.py");
  dynamic ironPythonFunctions = ironPython.GetIronPythonFunctions();
  Assert.AreEqual(5, ironPythonFunctions.Add(2, 3));
}

[Test]
public void Can_Add_Strings()
{
  var py = Python.CreateRuntime();
  dynamic ironPython = py.UseFile("IronPythonFunctions.py");
  dynamic ironPythonFunctions = ironPython.GetIronPythonFunctions();
  Assert.AreEqual("hello world", ironPythonFunctions.Add("hello ", "world"));
}

[Test]
public void Cannot_Add_Strings_And_Numbers()
{
  var py = Python.CreateRuntime();
  dynamic ironPython = py.UseFile("IronPythonFunctions.py");
  dynamic ironPythonFunctions = ironPython.GetIronPythonFunctions();
  Assert.Throws(typeof(ArgumentTypeException),(()=> ironPythonFunctions.Add("hi ", 5)));
}

Som man kan se, er det rimeligt simpelt at kalde metoder fra IronPython - man skal selvfølgelig passe på og lave grundige tests af sin kode, da man jo først ser om det fungerer runtime. Jeg kunne fx have skrevet følgende test
[Test]
public void Can_Multiply_Numbers()
{
  var py = Python.CreateRuntime();
  dynamic ironPython = py.UseFile("IronPythonFunctions.py");
  dynamic ironPythonFunctions = ironPython.GetIronPythonFunctions();
  Assert.AreEqual(25, ironPythonFunctions.Multiply(5, 5));
}
og stadig kunne kompilere uden fejl. Det er først når jeg kører testen eller i værste tilfælde produktionskoden, at jeg får en fejl.

Dette er en meget kort gennemgang af dynamics, men det viser nogenlunde, hvad man kan anvende det til. Man vil helt sikkert snart se mange flere anvendelses muligheder med dynamics end blot kald til IronPython og lignende.

Næste post

I næste post vil jeg kigge på optionelle parametre og hvad de kan bruges til.

2009-10-24

Installation og konfigurering af Visual Studio 2010

View this post in english here: http://www.soerenlarsen.dk/wiki/InstallAndConfig

Introduktion


Dette er den første post i en serie af artikler om C#4.0. Jeg vil her starte med at introducere hvordan jeg har installeret Visual Studio og konfigureret det, så det kan anvendes til denne artikelserie.

Installation

Jeg har valgt at installere en Visual C# 2010 Beta 2 (VCS2010B2), som jeg vil anvende til lave kodeeksempler i. VCS2010B2 kan downloades her: http://www.microsoft.com/express/future/

Tilpasning


Da express versionerne af visual studio ikke har indbygget et unit test framework, har jeg også installeret NUnit. Nunit kan downloades som msi pakke her: http://www.nunit.org/index.php?p=download.

Den aktuelle version af NUnit (2.5.2) er ikke lavet så den understøtter C#4.0 har jeg ved hjælp af følgende beskrivelse ændret, således at den kan. (kilde: http://bit.ly/2j4u9U)

Find filen nunit-console.exe.config i %PROGRAMFILES%/nunit 2.5.2/bin/net-2.0 og tilføj følgende:

Under <configuration> tilføjes:

<startup>
 <requiredRuntime version="v4.0.20506" />
</startup>

og under <runtime> tilføjes:

<loadFromRemoteSources enabled="true" />


Jeg har desuden lavet en genvej til at køre unit tests direkte fra visual studio. Det første man skal gøre, er at aktivere expert settings under menuen tools->settings.
Herefter kan man under punktet tools->external tools oprette følgende:

Command: %PROGRAMFILES%\NUnit 2.5.2\bin\net-2.0\nunit-console.exe
Arguments: $(TargetName).dll /nologo /nodots
Initial directory: $(ProjectDir)/bin/release

Jeg har desuden lavet en genvejs tast, så jeg kan køre unit tests uden at skulle aktivere menuen:
Åben menuen punktet tools>options og find keyboard indstillinger under environmentHar har jeg fundet kommandoen Tools.ExternalCommand1, der refererer til det først oprettede eksterne værktøj. Ved at sætte markøren i feltet Press shortcut keys kan man så vælge den genvejs tast man ønsker og  her har jeg valgt Alt-R og derefter trykket på Assign.


Hello world


Så er det tid til at teste om det hele fungerer.

HelloWorldTest.cs

using NUnit.Framework;
using HelloWorldBLL;

namespace HelloWorldTest
{
  [TestFixture()]
  public class HelloWorldTest
  {
    [Test]
    public void WhenCallHallo_HelloWorldReturns()
    {
      string actual = HelloWorld.SayHallo();
      string expected = "Hello World";
      Assert.That(actual == expected);
    }
  }
}

HelloWorldBLL.cs

namespace HelloWorldBLL
{
  public class HelloWorld
  {
    public static string SayHallo()
    {
      return "Hello World";
    }
  }
}

Resultat

ProcessModel: Default  DomainUsage: Single
Execution Runtime: net-4.0.21006.1

Tests run: 1, Errors: 0, Failures: 0, Inconclusive: 0, Time: 0,082 seconds
 Not run: 0, Invalid: 0, Ignored: 0, Skipped: 0


Som det kan ses her, er det lykkedes at køre testen uden fejl, hvilket betyder at jeg nu kan begynde at arbejde med systemet.

Næste post

I næste post vil jeg kigge nærmere på en af de nye ting, som er en del af C#4.0, nemlig dynamic.

Ny blog

Jeg vil her på denne blog skrive om mine opstartserfaringer med Visual Studio 2010 og C#4.0